«Gastronomi og kritikk» – seminar fredag 13.mai


| 05.11.2005


Her er en mulighet til å høre Henry Notaker, forfatter av blant annet «Gastronomi. Til bords med historien». Anne-Lise Middelthon holder foredrag om farmakologisering av mat. Hun er antropolig og har skrevet om moderne matvaner. Henry Notaker snakker om estetisk kritikk gastronomiens historie. Seminaret holdes i vakre Universitetsbiblioteket på Blindern.

Anne-Lise Middelthon: «Farmakologisering av mat»
Henry Notaker: «Estetisk kritikk - direkte og indirekte uttrykt i gastronomiens historie»

Anne-Lise Middelthon er dr. philos. og førsteamanuensis ved Seksjon for medisinsk antropologi, UiO. For tiden leder hun et forskningsprosjekt (NFR) om farmakologisering av mat og spising.

Henry Notaker er cand.philol. i nordisk litteratur og blant annet kjent fra mangeårig virke i NRK. Han har de senere år spesialisert seg på mathistorie, fremfor alt på gastronomisk litteratur, som han har skrevet flere artikler og bøker om, samt holdt foredrag om i nasjonale og internasjonale fora. Publikasjoner: Gastronomi. Til bords med historien, Aschehoug, Oslo 1986, Fra kalvedans til bankebiff. Norske kokebøker til 1951. Historie og bibliografi, Nasjonalbibliotektes bibliografier 5, Oslo 2001.

Auditorium II, Georg Sverdrups hus kl 1415–1700.
Det serveres forfriskninger etter seminaret.

Det humanistiske fakultet, UiO