Vilkår for bruk

Artikler og bilder på Spisekartet kan ikke brukes uten tillatelse fra Spisekartet.
Spisekartet har opphavsrett til alle artikler og bilder når ikke annet er oppgitt.

Feil og mangler kan forekomme.
Spisekartet er ikke oppdatert til enhver tid. Hver oppføring oppgir dato for siste oppdatering av fakta.