Enoteca

Den direkte oversettelsen er vindepot eller vinsamling. I virkeligheten er enoteca et utsalgssted for vin der kundene mot rimelig betaling kan smake viner og kjøpe vin. Meningen med vinsamlingen er å tilby et større sortiment av distriktets viner og førstehånds informasjon om vinene. Derfor har enotecaet gjerne små kvanta av mange viner. I noen tilfeller serverer enotecaet lokale matprodukter sammen med vinen.

Enoteca
DaiKai Wellness Retreat
For velvære, avslapning, antistress og forbedret sirkulasjon.Hjemmside