Tiltak fra Mattilsynet


| 31.01.2006


Mer tilsyn, strengere kompetansekrav for de som jobber med tilbereding og servering av mat, og prøveprosjekt med Smiley, er noen av tiltakene Reiselivsbedriftens Landsforening, Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet og Mattilsynet foreslår for å bedre hygienen på restauranter.