Hard Rock Café til salgs for 500 mill pund


| 05.07.2006


Selskapet Rank, som eier kjedevirksomheter i flere bransjer, vil fokusere på kasinoer. Kafekjeden Hard Rock legges dermed ut for salg med en antatt pris på 6 milliarder kroner.