La Sangria

Holbergs gate 19, 0166 Oslo

Ved Holbergs plass.
Telefon 22 11 63 15

Sentrum St. Olavs plass Europeisk Spansk Sentrum Restaurant Søndagsmiddag
Sist oppdatert 05.05.2013