Personvern

Personvernerklæring
1 Behandlingsansvarlig
Redaktøren har ansvaret for og som er behandlingsansvarlig for Spisekartets behandling av personopplysninger.

2 Behandlingsgrunnlag
Abonnenter på Spisekartets nyhetsbrev oppgir epostadresse for å motta til abonnenter baserer Spisekartet behandlingen på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra abonnenten på Spisekartets nyhetsbrev.

3 Hvilke opplysninger registreres om abonnenten?
Navn, epostadresse og eventuelt andre personopplysninger til abonnenter på Spisekartets nyhetsbrev.

4 Formål med behandlingen
Utsending av nyhetsbrev til personer som har samtykket til å motta Spisekartets nyhetsbrev.

5 Når slettes registrerte personopplysninger?
Personopplysninger og kontaktinformasjon slettes når abonnenten melder seg av  nyhetsbrevet.

6 Rettigheter for den registrerte
Som abonnent kan du be om innsyn i alle opplysninger Spisekartet har lagret om deg og ditt abonnement. Du kan be om å få en kopi av disse opplysningene. Dersom du mener at noen av opplysningene vi har registrert er uriktige, har du rett til å få disse korrigert. Du kan også be om å få dine opplysninger slettet.
Nyhetsbrevet inneholder lenke til å avregistrere abonnementet. Krav om sletting eller rettelse sendes til redaksjonen@spisekartet.no

7 Sikring av abonnementsregisteret
Våre behandlingsrutiner for personopplysninger er trygge. Opplysningene oppbevares på en forsvarlig måte slik at de ikke brukes urettmessig, kommer uberettigede i hende og slik at personvernregelverkets krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet ivaretas.Bare autoriserte ansatte har tilgang til abonnementsregisteret. Spisekartet har gode rutiner for  tilgangskontroll til abonnementsregisteret og for behandling av personopplysningene. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer.

8 Forespørsel om ledig bord
Spisekartet kan formidle forespørsel om ledig bord fra en bruker til en restaurant. Restauranten mottar de opplysningene som brukeren oppgir i forespørselen − navn, telefonnummer, eventuelt epostadresse samt dag og klokkeslett forespørselen gjelder. Disse opplysningene blir formidlet  den ene gangen til restauranten. Ingen av opplysningene blir formidlet til tredjepart.

9 Analyseverktøy  og informasjonskapsler
Spisekartet samler inn nettstedsdata med bruk av Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet, og etter ekomloven § 2-7b kreves det at du er informert om, og har samtykket til bruken av de fleste slike. Google Analytics mottar bare generell webstatistikk, som for eksempel nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettside brukeren kom fra. I tråd med vanlig praksis på internett registreres brukerens IP-adresse av nettstedet. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern, og blir brukt for å analysere trafikk og atferd på våre nettsider. Vi bruker denne informasjonen for å forbedre våre nettsider. Du kan endre dine samtykker til cookies i innstillingene i din nettleser.

10 Endringer i erklæringen
Spisekartet forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldende fra de legges ut.

Kontaktinformasjon
http://www.spisekartet.no
redaksjonen@spisekartet.no
Telefon 98 21 76 40
John Colletts alle 6. 0852  Oslo