Personvern

Personvern
Kontaktopplysninger som navn, epostadresse og telefonnummer til brukere av Spisekartet blir ikke formidlet til tredje part.

Spisekartet formidler forespørsel om ledig bord fra en bruker til en restaurant. Vanligvis får restauranten de opplysningene som brukeren oppgir i forespørselen − navn, telefonnummer og eventuelt epostadresse samt dag og klokkeslett forespørselen gjelder. Disse opplysningene blir formidlet  den ene gangen til restauranten. Ingen av opplysningene blir formidlet til tredje part.